Pytania i odpowiedzi


1. Czym jest platforma GWG i jakie są jej podstawy prawne działania?
GWG to prowadzona przez Giełdę Wierzytelności Gospodarczych S.A. elektroniczna platforma wymiany informacji o wierzytelnościach gospodarczych pomiędzy przedsiębiorcami oferującym i poszukującymi wierzytelności oraz firmami z branży windykacyjnej.
Giełda Wierzytelności Gospodarczych S.A. działa w oparciu art. 4 ustawy o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych z dnia 9 kwietnia 2010 r

2. Ile ofert sprzedaży wierzytelności można zamieścić na GWG?
Posiadacze konta na GWG nie mają ograniczeń co do ilości zamieszczanych ofert.

3. Czy wierzytelność przekazaną do windykacji firmie windykacyjnej można zamieścić na GWG?
Taką wierzytelność można zamieścić na platformie w przypadku, gdy firma windykacyjna prowadzi sprawę na podstawie pełnomocnictwa. Przy umowach z cesją wierzytelności przedsiębiorca nie jest uprawniony do dysponowania wierzytelnością, a więc nie może wystawić wierzytelności na sprzedaż.

4. Czy w przypadku usunięcia wierzytelności z platformy GWG naliczane są jakieś opłaty?
Nie, usunięcie wierzytelności nie powoduje naliczenia dodatkowych opłat, ani prowizji.

5. Czy GWG pobiera opłaty za pośredniczenie w transakcjach pomiędzy Uczestnikami lub Partnerami GWG?
Nie, ponieważ GWG nie jest stroną takich umów. Warunki transakcji sprzedaży wierzytelności lub windykacji ustalane są bezpośrednio pomiędzy stronami (Uczestnikami i Partnerami).

6. Jakie wierzytelności można zamieszczać na GWG?
Na GWG można zamieszczać oferty dotyczące wierzytelności powstałych w obrocie gospodarczym. Dłużnikami mogą być wyłącznie przedsiębiorcy w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (tekst jednolity: Dz. U. 2010 r. Nr 220 poz. 1447), a w szczególności osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą oraz spółki prawa handlowego. Wierzytelności muszą być wymagalne. Mogą wynikać z niezapłaconych w terminie faktur , prawomocnych orzeczeń sądu, ugód i innych tytułów. Mogą to być również wierzytelności od dłużników, wobec których orzeczona została bezskuteczna egzekucja, jak również wierzytelności przedawnione.

7. Jakie są zasadnicze różnice pomiędzy GWG, a biurami informacji gospodarczej?
GWG, podobnie jak biura informacji gospodarczej (np. KRD, InfoMonitor, ERIF), działa zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności zgodnie z ustawą z 9 kwietnia 2010 roku o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych (Dz. U. Nr 81, poz. 530). Istnieją jednak zasadnicze różnice obejmujące funkcjonalność i zakres udostępnianych danych. Do najważniejszych z nich należą:
  • GWG nie gromadzi i nie udostępnia informacji gospodarczych dotyczących konsumentów,
  • dostęp do części zgromadzonych danych o dłużnikach jest w GWG bezpłatny i nie wymaga rejestracji,
  • GWG nie określa minimalnej kwoty wierzytelności, jaką można zamieścić na platformie
  • GWG jest platformą, która z założenia ma służyć efektywnej wymianie informacji o wierzytelnościach oferowanych do sprzedaży, skutecznie wspomagając firmy w utrzymaniu płynności finansowej

8. Czy GWG przyjmuje wpłaty od dłużników?
Nie. GWG w żadnym przypadku na nabywa uprawnień do przyjmowania wpłat od dłużników z tytułu wierzytelności upublicznionych na platformie.

9. Jakie czynności windykacyjne można podejmować dzięki GWG?
Za pośrednictwem konta GWG, wierzyciele (Uczestnicy) mogą generować monity do dłużników informujące o współpracy z GWG. Potencjalne konsekwencje jakie wiążą się z upublicznieniem długu powodują zwiększenie dyscypliny płatniczej kontrahentów. Rezultatem jest spłata zadłużenia na drodze polubownej i to bez opłat prowizyjnych. W przypadku braku efektów ww. działań, przedsiębiorca zarejestrowany na GWG może szybko znaleźć najlepszą ofertę windykacji ze strony Partnerów GWG lub może sprzedać wierzytelność. Przedsiębiorcy zarejestrowani na GWG mają więc również dostęp do pełnego zakresu usług oferowanych przez rynek windykacji i obrotu wierzytelnościami i w wygodny sposób dopasowują rozwiązania do własnych potrzeb.

10. Kim są Partnerzy?
Partnerzy GWG to firmy wyspecjalizowane w obsłudze wierzytelności, które współpracując z GWG zobowiązały się do przestrzegania etyki zawodowej i Kanonu Dobrych Praktyk Windykacji.
Partnerzy zajmują się skupem oraz windykacją wierzytelności na własny rachunek lub na zlecenie.

11. Dlaczego dane wierzycieli nie są ujawniane w ofertach?
Wierzyciele mają możliwość ukrycia swoich danych, jeżeli uznają to za uzasadnione z punktu widzenia ich interesów. GWG gwarantuje nawiązanie relacji pomiędzy zarejestrowanymi w systemie podmiotami poprzez wewnętrzny formularz kontaktowy.

Ta witryna używa plików cookies. Korzystanie z Witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce Plików Cookies.