Dlaczego GWG?


GWG to elektroniczna platforma, będąca nowym kompleksowym rozwiązaniem w zakresie obsługi wierzytelności gospodarczych. Platforma powstała w oparciu o obowiązujące przepisy prawa, dopuszczające prowadzenie giełdy wierzytelności gospodarczych (ustawa z dnia 09.04.2010, Dz.U. nr 81, poz 530, art. 4).

Działaj skutecznie i zgodnie z prawem - zgłaszaj przeterminowane wierzytelności na GWG.pl

Platforma GWG administrowana jest przez Giełdę Wierzytelności Gospodarczych S.A., profesjonalny podmiot powołany w celu usprawnienia obrotu wierzytelnościami gospodarczymi.

Giełda Wierzytelności Gospodarczych S.A. jest jedynym podmiotem prowadzącym giełdę wierzytelności i działającym wyłącznie na rynku business finance, który otrzymał Certyfikat Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce.

Giełda udostępnia przedsiębiorcom narzędzia umożliwiające samodzielne podejmowanie działań prewencyjnych i windykacyjnych (bez dodatkowych opłat lub prowizji).

Zapewniając kompleksowość i wysoką jakość usług Giełda podjęła współpracę z ok. 30 rekomendowanymi firmami skupującymi i obsługującymi wierzytelności gospodarcze.

Zabezpieczenia i procedury weryfikacyjne

Giełda Wierzytelności Gospodarczych S.A ma wdrożone zabezpieczenia, które mogą zagwarantować bezpieczeństwo i wiarygodność danych dotyczących zarówno wierzycieli/oferentów jak i dłużników.

Logowanie na indywidualne konta odbywa się poprzez połączenia szyfrowane, a każda rejestrująca się firma jest sprawdzana zgodnie z procedurą weryfikacyjną, m.in. na podstawie danych bankowych.
Takie zabezpieczenia nie są stosowane przez inne “giełdy wierzytelności” lub “giełdy długów” prowadzone przez niewyspecjalizowane podmioty, co zmniejsza ich wiarygodność i naraża firmy na ryzyko odpowiedzialności odszkodowawczej.

Współpraca z BIG InfoMonitor

Platformę GWG odróżnia od rejestrów długów prowadzonych przez biura informacji gospodarczej przede wszystkim swobodny dostęp do informacji o zobowiązaniach podmiotów gospodarczych. Giełda Wierzytelności Gospodarczych S.A. to otwarty rynek, który umożliwia sprzedaż wierzytelności i zwiększa skuteczność windykacji, ograniczając jednocześnie jej koszty.

Rejestry prowadzone przez biura informacji gospodarczej służą przede wszystkim gromadzeniu i udostępnianiu danych o dłużnikach, w tym również o konsumentach. Zakres udostępnianych danych jest ponadto znacznie szerszy w porównaniu z GWG (np. posłużenie się fałszywym dokumentem). Rejestry są zatem bardzo dobrym rozwiązaniem w zakresie weryfikacji rzetelności płatniczej firm i osób fizycznych.

Współpraca pomiędzy GWG, a BIG InfoMonitor S.A. umożliwia zarejestrowanym firmom dostęp do raportów przygotowywanych w oparciu o weryfikację podmiotów w bazach:
- biura informacji gospodarczej BIG InfoMonitor S.A.
- Związku Banków Polskich
- Biura Informacji Kredytowej

Brak prowizji

Usuwanie dłużników zgłoszonych na GWG nie jest obwarowane koniecznością zapłaty prowizji.
To bardzo ważne, ponieważ dzięki temu przedsiębiorcy nie musza obawiać się dodatkowych i nieuzasadnionych kosztów, a GWG jest wiarygodnym i aktualnym źródłem informacji.

Giełda nie nalicza również opłat za pośredniczenie w transakcjach z Partnerami.

Rekomendacja GWG

W misję Giełdy Wierzytelności Gospodarczych S.A. wpisana jest poprawa konkurencyjności oraz podniesienie standardów obsługi w branży windykacyjnej.
Giełda Wierzytelności Gospodarczych S.A. wydaje rekomendacje firmom windykacyjnym, które zobowiązały się przestrzegać Kanonu Dobrych Praktyk Windykacji.
W oparciu o gromadzone informacje o zgłaszanych do sprzedaży wierzytelnościach, Giełda wystawia również Rekomendacje on-line pozostałym zarejestrowanym przedsiębiorcom.
Rekomendacja jest potwierdzeniem zdolności przedsiębiorcy do prowadzenia działalności gospodarczej bez opóźnień płatniczych oraz kreuje pozytywny wizerunek firmy internecie.


Ta witryna używa plików cookies. Korzystanie z Witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce Plików Cookies.