O Spółce


Giełda Wierzytelności Gospodarczych S.A.
ul. Klimczoka 9, 40-857 Katowice,
zarejestrowana pod numerem KRS 0000403843
kapitał zakładowy w wysokości 100.000 zł - w całości opłacony.
NIP 6342801634

Giełda Wierzytelności Gospodarczych S.A.  działa w oparciu art. 4 ustawy o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych z dnia 9 kwietnia 2010 r.
Przedmiotem przedsiębiorstwa Spółki jest w szczególności działalność określona w pkt 63 Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD), która m.in. obejmuje:
- prowadzenie giełdy wierzytelności gospodarczych
- pośrednictwo w udzielaniu informacji o nieuregulowanych wierzytelnościach gospodarczych

Ponadto Spółka prowadzi działalność w zakresie:
- edukacji i informacji związanej z funkcjonowaniem rynku wierzytelności gospodarczych
- realizacji zadań związanych z prewencją w powstawaniu opóźnień płatniczych oraz monitoringiem wierzytelności gospodarczych.

Władzami GWG są:
- Walne Zgromadzenie,
- Rada Nadzorcza,
- Zarząd.

Plan połączenia GWG i Consentia Inkaso dostępny jest tutaj.
Ta witryna używa plików cookies. Korzystanie z Witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce Plików Cookies.