Giełda Wierzytelności


Platforma GWG.pl to przede wszystkim funkcjonalna i niezależna giełda wierzytelności, która umożliwia odzyskanie długu poprzez działania windykacyjne połączone z wystawieniem go na sprzedaż w ogólnodostępnym serwisie internetowym.

Giełda wierzytelności dostępna na platformie GWG.pl pozwala na efektywne i bezpieczne nawiązywanie relacji handlowych pomiędzy przedsiębiorcami oferującymi wierzytelności gospodarcze, a podmiotami zainteresowanymi nabywaniem wierzytelności, w szczególności podmiotami zajmującymi się obrotem wierzytelnościami.
W związku z tym, że platforma jest otwartym systemem, przedsiębiorcy zarejestrowani na GWG.pl mogą łatwo rozliczać się między sobą poprzez przeprowadzanie kompensat, nie płacąc przy tym żadnych prowizji na rzecz GWG.

Spółka, która administruje platformą GWG.pl (Giełda Wierzytelności Gospodarczych S.A.) jest niezależnym podmiotem, który nie jest powiązany kapitałowo z żadną firmą windykacyjną.

Administrator platformy udostępnia przy tym przedsiębiorcom sprawdzone i skuteczne rozwiązania, dyscyplinujące nierzetelnych kontrahentów oraz umożliwiające szybkie odzyskanie zaległości, bez konieczności korzystania z zewnętrznych firm windykacyjnych.

W pierwszej kolejności dłużnik jest wzywany listownie do zwrotu należności, pod rygorem zamieszczenia długu na GWG.pl. W przypadku braku spłaty, dług trafia na internetową giełdę wierzytelności (giełdę długów) GWG i zostaje upubliczniony. Dostęp do tych informacji mają bez ograniczeń wszyscy użytkownicy Internetu, w szczególności kontrahenci, dostawcy oraz klienci dłużnika. Dług wystawiony na giełdzie można w każdej chwili sprzedać zainteresowanemu nim nabywcy, przy czym GWG nie pobiera opłat za kojarzenie stron transakcji. Nabywaniem wierzytelności są przede wszystkim zainteresowani Partnerzy GWG, jednak wykorzystywane przez system zaawansowane mechanizmy pozycjonowania w wyszukiwarkach internetowych dodatkowo podnoszą skuteczność giełdy wierzytelności, umożliwiając znalezienie nabywcy również wśród podmiotów niezarejestrowanych na GWG.pl

Wszystkie agencje obracające wierzytelnościami, zarejestrowane na GWG.pl jako Partnerzy, mają takie same prawa i obowiązki, ustalone regulaminem GWG oraz Kanonem Dobrych Praktyk Windykacji.

Ma to na celu zapewnienie wysokiego standardu usług przedsiębiorcom zgłaszającym długi na giełdę wierzytelności i korzystającym później z usług Partnerów w zakresie wykupu lub ewentualnej obsługi wierzytelności.

Giełda wierzytelności na platformie GWG.pl działa wg poniższych zasad:
  • informacje o dłużnikach wprowadzane na giełdę wierzytelności udostępniane są w trybie on-line wszystkim Partnerom i Uczestnikom GWG, a dodatkowo pozycjonowane są w wyszukiwarkach internetowych,
  • potencjalni nabywcy, zainteresowani wierzytelnościami mogą nawiązywać kontakt bezpośrednio ze sprzedającymi
  • zawierane pomiędzy Uczestnikami lub Partnerami transakcje sprzedaży lub zlecenia windykacji nie są obciążane prowizjami ze strony GWG,
  • spłata długu następuje zawsze na konto wierzyciela,
  • każdy może bezpłatnie i bez konieczności rejestracji, sprawdzić nowych kontrahentów pod kątem ich wiarygodności finansowej.
Dzięki spełnieniu powyższych warunków, giełda wierzytelności na platformie GWG.pl zapewnia wysoką skuteczność w kojarzeniu stron transakcji.
System gwarantuje również anonimowość podmiotów wystawiających wierzytelności na sprzedaż. Komunikacja odbywa się za pomocą systemowej poczty elektronicznej.
Ta witryna używa plików cookies. Korzystanie z Witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce Plików Cookies.